Laululähetti

Trubaduruppträdanden

Sångbudet dyker upp på tillställning som tillställning

  • födelsedagar,
  • bröllop
  • begravningar
  • dop
  • barnkalas
  • invigningar och lillajulsfester

Pris:

  • uppförande av 1 sång (Sångogram) 50 € + kilometerersättning
  • ett uppträdande på 20-30 min. (ca 5 sånger) 100 € + km-ers.
  • två 30 minuters set 150 € + km-ers.
  • Du kan också kombinera Sånggåvan med ett trubaduruppträdande och då är priset min. 200 € + km-ers.