Laululähetti

Reklamsång

Behöver ditt företag en musikalisk reklam för radio eller TV? Sångbudet kan skriva en slående sång (eng. hit) eller sjunga eller läsa in din reklam om så behövs.