Laululähetti

Språkundervisning

Behöver dina språkkunskaper fräschas upp? Har du behov av privatundervisning p.g.a. bristande språkkunskaper?

Jag har femton års erfarenhet av att undervisa finska, min passion, men undervisar också engelska och tar mig dessutom an elever i behov av kunskaper i svenska.