Laululähetti

Översättning och språkgranskning

Språkbudet Ab åtar sig alla slags översättnings- och språkgranskningsarbeten. Är du affärsföreståndare och vill ha din skyltning eller reklam språkgranskad eller översatt? Har er organisation en publikation som ska översättas eller språkgranskas? Är du studerande och måste få ett arbete granskat språkligt sätt?

Språkgranskning av finsk-, svensk och engelskspråkiga alster med lite text (affischer, annonser o.dyl.), pris 25 €. Ring 0415056143 för att kolla arbetssituationen och skicka sen in ditt alster för granskning per e-post till kielilahetti@gmail.com

 • Språkgranskning av löpande finskspråkig text, 25-35 €/A4-sida beroende på ämne och textmängd. Texter på över 10 sidor enligt överenskommelse.    
 • Översättningar (svenska/engelska-finska, finska-svenska), pris enligt överenskommelse.
  Riktpris: 60 €/timme + moms 24 %
  ELLER 22-26 cent/tecken i översättningen beroende på ämne, språkkombination och textens längd
  (t.ex. en rel. normal ledartext, antal tecken 1600 * 0,024 €/tecken = 38,40 € + moms 24 %)
 • korta texter = mindre än en sida, debiteras per rad, 1 rad = 60 tecken = 2,00 €. En sida är i genomsnitt 26 rader (=52 €).
  Minimidebitering 25 €/översättningsjobb = ca 12 rader text/A4-sida.

Föreningars och privatpersoners små översättningar kan skötas via Laululähetti (firma) laululahetti@gmail.com