Laululähetti

Reklammakeri

Sångbudet erbjuder hjälp i uppgörande av reklam, slogans och reklamsånger. Sjung ut med vad ni behöver! Sångbudet kan sjunga in det! Grip chansen - grabba tag i telefonen och slå en signal 041 5056 143. Sångbudet jobbar på finska, svenska och engelska - ja, och musik, förstås!