Laululähetti

Jag...

...bor i Borgå sedan 2003

...ursprungligen hemma i Vasa

...jobbar som finsklärare i Borgå Gymnasium och har vårt nationalepos Kalevala som passion

...har alltid sysslat med musik: redan vid några års ålder "skrev" jag mina första sånger av vilka åtminstone låten "Laihian nakkikioskilla" finns i minnet. Som tonåring rustade jag sånger efter sinnesstämning - och hade jag hjärtesorger hördes klagande toner i grannskapet, men då jag funnit en ny kärlek gick sångerna i mer durfyllda tecken. Under de produktiaste dagarna kunde flera sånger se dagsljuset - tålde de det är sen en annan sak. I hemstudion har jag bandat ett otal kasetter med egna, men också cover-låtar och har då spelat alla instrument - inklusive trummaskin - själv.

...har som så mången annan börjat mitt musicerande i en blockflöjtsorkester i lågstadiet och spelat trombon i många år i Solf Blåsorkester.  Gitarren hängde jag kring nacken först som 14-åring.

...har spelat i olika bänd av vilka de första uppstod under högstadie- och gymnasietiden, och bestod av skolkompisar.

...har under gymnasietiden varit med i stora musikalprojekt i Korsholm; år 1984 gjorde vi Jesus Christ Superstar i vilken jag sjöng Judas' roll. År 1985 gjorde vi en egen produktion som hette Atlantis.

...under gymnasietiden sjungit som solist i dansbandet Sound.

...har sjungit i ett antal körer: I bas i Vasa Sångargille, II och I tenor i studentkören Brahe Djäknar under studietiden i Åbo 1991-1995, tenor i en blandad kör vid namn Walentinakören i Helsingfors 1997-2003 och I tenor i Runebergskören i Borgå sedan 2004. I de två sistnämnda körerna har jag också haft solistuppdrag. Då jag gick med i Runebergskören blev jag ombedd att komma med i  en kvartett för att sjunga barbershop och festvisor. Först uppträdde vi bara på körens fester, men senare hade vi också egna uppträdanden utanför körens regi och således uppstod kvartetten MEN som fick sitt namn av att vi övade på måndagar efter nio. Kvartetten har upphört med sin verksamhet.

Nuförtiden sjunger jag i en östnyländsk blandad kvintett som kallar sig Modus.