Laululähetti

Sånggåvan åt barn

Då ett barn föds vill man gärna ge honom eller henne möjligheterna till ett gott liv och likt féerna ge barnet en famnfull goda egenskaper. Det viktigaste är ju att vi ger kärlek, tid, trygghet och glada minnen. Kunde den första tidens minnen kläs i ord i form av en sång? Nu är det möjligt!

Sångbudet skriver en personlig, enastående sång om den nyfödda utgående från uppgifter som föräldrarna ger. Sången kan levereras på tre olika sätt: som CD-skiva, DVD-skiva eller ett liveframträdande t.ex. vid doptillfället.

Garanterat en annorlunda gåvoidé: Ge barnet en Sånggåva!

 

 Har ni dop på gång?img_8894.jpg

 Skänk barnet en sång!

 Personligt, minnesvärt -

 det kan jag lova.

 Ge Någon

 Sångbudets Sånggåva